@RT   moja  strona  o  sztuce

 

Henri de Toulouse - Lautrec (1864 - 1901)

Toaleta

Toaleta, 1896

 

WSTECZ

 

STRONA GŁÓWNA