@RT    moja  strona  o  sztuce

                    "Pismo i sztuka to jedyni ¶wiadkowie czasów."
                    Maria D±browska
M E N U
Strona główna
Strona o mnie
Artykuły o sztuce
Galeria malarstwa
Galeria fotografii
Sztuka kobiet
Poezja
Kontakt
MOJE  ARTYKUŁY  O  SZTUCE
1. Zabytkoznawcza ekspertyza obrazu z muzeum w Mor±gu.
2. Putto jako motyw sztuki.
3. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie z 1937 roku
pt. "Malarstwo francuskie od Maneta po dzień dzisiejszy".
4. Ko¶ciół w Więcborku jako przykład fundacji rodu Potulickich.
5. Ko¶ciół p.w. ¦więtej Trójcy w Byszewie.