@RT   moja  strona  o  sztuce

 

Dokument archiwalny dotyczący Byszewa.

 

il. II. Przywilej dla klasztoru w Byszewie (Koronowie)
14 IV 1325, Brześć Kujawski, Władysław Łokietek,
AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych, nr 6481

 

WSTECZ

 

STRONA GŁÓWNA