@RT   moja  strona  o  sztuce

 

Kościół parafialny w Byszewie.

 

il. XXI. Obraz MB z Dzieciątkiem

 

WSTECZ

 

STRONA GŁÓWNA