@RT   moja  strona  o  sztuce

 

Kościół parafialny w Byszewie.

 

il. XVI. Prezbiterium

 

il. XVII. Elewacja wschodnia i przekrój poprzeczny

 

WSTECZ

 

STRONA GŁÓWNA