@RT   moja  strona  o  sztuce

 

Kościół parafialny w Byszewie.

 

il. XIII. Elewacja północna

 

il. XIV. Elewacja południowa

 

WSTECZ

 

STRONA GŁÓWNA