@RT   moja  strona  o  sztuce

 

Kościół parafialny w Byszewie.

 

il. III. 1. Kaplica południowa, 2. Kruchta

 

il. IV. 3. Kaplica północna, 4. Prezbiterium

 

il. V. 5. Fragment świątyni, 6. Elewacja zachodnia

 

il. VI. 7. Kaplica południowa, 8. Prezbiterium

 

WSTECZ

 

STRONA GŁÓWNA