@RT   moja  strona  o  sztuce

 

Ambona

kościoła więcborskiego.

 

il.32. Widok od strony prezbiterium.

 

il.33. Widok od strony chóru.

 

STRONA GŁÓWNA