@RT   moja  strona  o  sztuce

 

Kościół w Więcborku po przebudowie.

 

il.21. Zdjęcie z 1937 r.

 

Projekt przebudowy kościoła z 1937 r.

 

il.22. Rzut poziomy według Zygmunta Knothe

i rzut przyziemia według J. Heisego z naniesionym planem

rozebranej zakrystii.

 

il.23. Przekrój podłużny według Z. Knothe.

 

il.24. Elewacja wschodnia i zachodnia.

 

il.25. Elewacja południowa.

 

il.26. Projekt ogrodzenia i dzwonnicy.

 

il.27. Rzut przyziemia, plan sytuacyjny.

Rys. według Janusza Flemminga, wrzesień 2001 r.

 

STRONA GŁÓWNA