@RT   moja  strona  o  sztuce

 

il.8. Elewacja zachodnia

(fasada) kościoła w Więcborku.

 

STRONA GŁÓWNA