@RT   moja  strona  o  sztuce

 

OD MANETA DO GAUGUINA
Impresjoniści i postimpresjoniści z Musee d'Orsay w Paryżu.

Katalog pod redakcją:
Iwony Danielewicz
i Caroline Mathieu
oraz Tomasza F. de Rosseta
Autor:
Ewa Zdonkiewicz
Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Warszawie 2001.
Album towarzyszący wystawie składa się z dwóch części; w pierwszej zawarte są wyczerpujące eseje poświęcone impresjonizmowi. Druga natomiast jest zbiorem reprodukcji dzieł prezentowanych na wystawie (61 ilustracji barwnych i 6 czarno - białych), wzbogaconym informacjami na temat dzieł i ich twórców; znaleźli się tu m.in. Edouard Manet, Paul Gauguin, Alfred Sisley, Vincent van Gogh, Camille Pissarro, Auguste Renior, Henri de Toulouse - Lautrec czy Claude Monet i Edgar Degas.
184 strony
OD MANETA DO GAUGUINA
Impresjoniści i postimpresjoniści z Musee d'Orsay w Paryżu.

Katalog pod redakcją:
Iwony Danielewicz
Autor:
Ewa Zdonkiewicz
127 ilustracji, 303 strony
OD MANETA DO BONNARDA
Grafika i rysunki impresjonistów i postimpresjonistów francuskich ze zbiorów polskich.

Katalog pod redakcją:
Ewy Frąckowiak i Anny Kozak
42 ilustracje barwne, 27 ilustracji czarno - białych
184 strony
 

WSTECZ